Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RECURSOS

LA GUIA

La guia que es presenta és una orientació metodològica per a la preparació d’un establiment turístic perquè l’utilitzin i el gau­deixin els astroturistes.

Aquesta guia té com a destinataris aquelles persones interessades a desenvolupar una innovació o adaptació dels establiments turístics per tal de potenciar l’astroturisme com una activitat dinamitzadora del territori. L’astroturisme, també anomenat turisme astronòmic o turisme de les estrelles, els últims anys ha destacat com una veta de turisme emergent. Per a una part de la població, l’as­tronomia ha deixat de ser una activitat exclusiva dels científics i ha passar a ser un objecte d’interès més. D’aquesta mane­ra, el turisme astronòmic es converteix en una tendència de la demanda turística, en una oportunitat per a territoris que re­uneixen condicions per a l’observació nocturna del cel i és una opció per a gaudir de la nit fosca, que augmenta el seu públic dels astrònoms amateurs, a un públic menys especialista, però cada vegada més interessat.

Aquesta guia té com a finalitat principal servir de quadern d’orientació per al desenvolupament de la tematització d’esta­bliments per a astroturisme. Per això és proposen els objectius següents:

- Acotar el marc conceptual relatiu a l’astroturisme i a la innovació en el marc del turisme d’experiències.

- Establir un conjunt d’orientacions per a la tematització dels establiments turístics i definir una «matriu d’ele­ments tematitzables en un establiment d’astroturisme».

- Presentar un conjunt d’accions de tematització dels es­tabliments d’astroturisme conforme a la tipologia defini­da en la matriu proposada .

L’objectiu d’aquesta guia és mostrar la importància de dur a terme un procés d’innovació als establiments, que els habiliti per al desenvolupament d’experiències d’astroturisme per tal de crear un producte turístic, aprofitant els recursos del territori, combinant-los amb l’oferta d’activitats d’oci del destí i mantenint la coherència d’una mateixa línia temàtica que fa­ciliti al turista la vivència d’una experiència única i memorable. Amb això es pretén establir les línies bàsiques que cal seguir per a la tematització d’un establiment turístic en el marc d’una proposta de turisme d’experiències, identificant els tipus d’ac­cions que s’han de realitzar i facilitant el suport gràfic que contribueixi a il·lustrar les propostes.

PLANISFERIS

Per tal de facilitar la tematització dels establiments i que aquests tinguin material de suport per a realitzar les seves activitats d’observacions del cel, s’han realitzat uns planisferis a disposició dels establiments i dels seus clients.