Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estratègia, missió, visió, valors i objectius del GAL 2023-2027

Diseño sin título (8).png

ESTRATÈGIA

Diseño sin título (8).png

L’Estratègia de Desenvolupament Local ha estat definida amb el concurs de gran nombre d'agents territorials que, a la pràctica, directament o indirecta seran els qui contribuiran en la seva execució. La redacció de l'EDL i la determinació dels indicadors orientats a fer el futur seguiment ha estat a càrrec d’una consultora externa especialitzada en contacte directe amb l'equip tècnic del GAL.

La planificació estratègica del GAL Noguera-Segrià Nord pretén la fixació de població i el desenvolupament local de l’àmbit, mitjançant la creació de riquesa i la consolidació de l’economia i la millora de la qualitat de vida de les persones.

Diseño sin título (8).png

MISSIÓ

Diseño sin título (8).png

El GAL Noguera-Segrià Nord pretén el manteniment de la població rural com a mesura de conservació de l'equilibri territorial, mitjançant la diversificació i dinamització econòmica de les zones rurals, donant suport a les activitats econòmiques i l'emprenedoria que incrementin les rendes en aquests territoris, i contribueixin a la creació de llocs de treball, i l'arrelament, retorn i desenvolupament econòmic i social dels joves, així com la defensa contra el canvi climàtic i el clima com a element integral de les estratègies de desenvolupament local.

Diseño sin título (8).png

VISIÓ

Diseño sin título (8).png

El GAL Noguera-Segrià Nord vol consolidar un ecosistema de suport i acompanyament interinstitucional a l’empresa i l’emprenedoria que faciliti emprendre i treballar en el medi rural, assentant-se en el mateix i generant-hi activitat econòmica i ocupació.

Diseño sin título (8).png

VALORS

Diseño sin título (8).png

  • Millora de la qualitat de vida.
  • Consideració central dels joves i les dones emprenedores.
  • Discriminació positiva del caràcter rural i els micropobles.
  • Confiança en els recursos endògens, la necessitat d’autoestima i el treball en xarxa.
  • Predisposició a l’acompanyament i l’assessorament en l’èxit de les iniciatives econòmiques i socials.
  • Transversalitat del vector innovació, medi ambient i canvi climàtic.

Diseño sin título (8).png

OBJECTIU CENTRAL

Diseño sin título (8).png

Fixació de població i el desenvolupament local de l’àmbit territorial, mitjançant la creació de riquesa i la consolidació de l’economia i la millora de la qualitat de vida de les persones.

Diseño sin título (8).png

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Diseño sin título (8).png

1. Millora de la transformació i comercialització del producte agroalimentari.

2. Creació i consolidació d’empreses.

3. Arrelament de joves i repoblament.

4. Dinamització del turisme.

5. Economia dels recursos naturals i mitigació del canvi climàtic.

Diseño sin título (8).png

Diseño sin título (8).png

Consulta l'estratègia.png