Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONEIX EL PROJECTE FER

FER.png

El projecte de cooperació FER.Cat: Ensenyant a emprendre a les escoles rurals

Línia blanca per posar al web.png

FER (Futurs Emprenedors Rurals) és un projecte de cooperació multilingüe que fomenta les vocacions emprenedores entre l'alumnat de 5è i 6è curs de primària, posant el valor les oportunitats dels territoris rurals. 

Línia blanca per posar al web.png

FER és un projecte interdisciplinari basat en el treball cooperatiu i en el qual es treballa amb les matèries curriculars de cicle superior amb clau emprenedora, ja que ser emprenedor és una manera d'afrontar la vida. 

Línia blanca per posar al web.png

La suma de moltes iniciatives emprenedores en el món rural faran possible una economia dinàmica i diversificadora que perduri en el temps, i la creació i millora d'empreses contribuirà a revertir el despoblament dels territoris rurals. 

Línia blanca per posar al web.png

Actualment per afrontar aquest repte els Ajuts LEADER donen suport a empreses que volen invertir en els territoris rurals, ja sigui en la creació, millora o ampliació d'empreses i, d'aquesta manera, contribuir a esdevenir territoris sostenibles on treballar i viure. 

Línia blanca per posar al web.png

FER (Futurs Emprenedors Rurals) pretén despertar el talent emprenedor, la creativitat i la curiositat per les oportunitats que genera el món rural als alumnes de primària, per tal de contribuir en un futur a afrontar dos dels reptes del món rural: evitar el despoblament i afavorir la diversificació econòmica.

Línia blanca per posar al web.png

FER.Cat és un projecte de cooperació interterritorial, coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord i impulsat conjuntament per altres Grups d’Acció Local de Catalunya.
FER.Cat està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Línia blanca per posar al web.png

FER.cat té com a objectius específics:

  • Despertar el talent emprenedor entre els més joves mentre s'estan formant en l'entorn rural a través de treballar la seva creativitat i la seva capacitat d'innovar, fomentar la confiança en ells mateixos, el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes concrets, tractant diferents aspectes de la creació d’una empresa des de la idea fins al seu finançament, partint de la coneixença del territori i de la detecció de les seves necessitats, passant pel pla de comunicació i l’organització interna.Línia blanca per posar al web.png
  • Facilitar que els alumnes aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural; donar a conèixer les empreses i les oportunitats del territori.Línia blanca per posar al web.png
  • Difondre la cultura emprenedora als centres educatius; incorporar els valors relacionats amb l'emprenedoria als centres de primària, relacionar-los amb matèries curriculars existents, com matemàtiques, plàstica, llengua, etc.; a la vegada que s’implica la comunitat educativa en la transmissió de la cultura emprenedora, més enllà d’explicar com funciona una empresa.Línia blanca per posar al web.png
  • Fomentar el treball en equip, el debat i les relacions entre l'alumnat.Línia blanca per posar al web.png
  • Introduir de forma bàsica la cultura financera a les escoles.Línia blanca per posar al web.png
  • Difondre la cultura emprenedora entre la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies).Línia blanca per posar al web.png
  • Implicació de la comunitat educativa en la transmissió de la cultura emprenedora, més enllà del que pot ser explicar com funciona una empresa. Incorporant els valors relacionats amb l'emprenedoria ( motivació, autoconfiança, pensament crític, innovació i creativitat) a les matèries curriculars existents, com matemàtiques, educació artística, llengua, coneixement del medi natural, social i cultural, etc.Línia blanca per posar al web.png
  • Posar en valor les empreses dels territoris LEADER i donar‐les a conèixer entre la comunitat educativa i l'alumnat.Línia blanca per posar al web.png

Vídeo informatiu Projecte FER (any 2020)

Línia blanca per posar al web.png

logos tots.PNG